Witamy

Centrum Rozwoju Psychologicznego, to prywatny gabinet psychologiczny działający we Wrocławiu przy ulicy Bulwar Ikara 29, w którym od 2009 roku oferuję pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Jestem psychologiem klinicznym oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Psychoterapia prowadzona w tym paradygmacie jest wskazana i skuteczna w leczeniu nerwic oraz w szerokim spektrum zaburzeń osobowości. Punktem wyjścia jest odczuwane cierpienie związane z życiem emocjonalnym, relacjami z ludźmi, funkcjonowaniem społecznym, rodzinnym i/lub zawodowym. Posiadam odpowiednie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych młodzieży oraz par, diagnozie i pomocy psychologicznej, wsparciu rozwoju osobistego, interwencji kryzysowej i psychoedukacji.
Moją pracę z osobami poszukującymi pomocy charakteryzują duże zaangażowanie, uważność oraz indywidualne podejście do sytuacji i problemu, z jakim zgłasza się pacjent.
Nadrzędną rolę w procesie leczenie ma diada psychoterapeuta – pacjent, dlatego dbam o pełną akceptacji i zrozumienia atmosferę spotkań, którą zapewnia też kameralny i przytulny gabinet. Celem mojej pracy jest człowiek i jego dobrostan w życiu osobistym oraz zawodowym. W uzasadnionych przypadkach nieodzowne jest wsparcie farmakologiczne pacjenta dlatego na co dzień współpracuję z lekarzami psychiatrii, z którymi konsultowana jest zasadność wprowadzenia leków. Kluczową kwestią w mojej pracy jest zapewnienie Państwu odpowiedniego wsparcia i psychoterapii na najwyższym zgodnym z obowiązującymi standardami PTPP poziomie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje oraz poszerzam wiedzę w temacie rozwoju teorii, najnowszych metod pracy w nurcie terapii psychodynamicznej oraz wszystkich dziedzin powiązanych i oddziaływujących na zdrowie psychiczne. Korzystając w swojej pracy z szerokiego wachlarza różnorodnych koncepcji teoretycznych, uznaję jednak prymat skuteczności w leczeniu nad konkretną teorią.
Ponadto swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTPPd Andrzeja Trzęsickiego.
Zapraszam do kontaktu.
Sylwia Mania-Kubera