O terapii psychodynamicznej

Celem terapii psychodynamicznej jest leczenie depresji, różnego rodzaju lęków i nerwic oraz innych dolegliwości natury psychologicznej, co w efekcie ma pomóc pacjentowi w osiągnięciu równowagi, jaki i dobrostanu psychicznego. Terapia daje możliwość uzyskania wglądu w źródło problemu i jego przepracowanie. W tej terapii każdy pacjent traktowany
jest indywidualnie, a proces terapeutyczny jest odpowiednio dostosowany do poziomu funkcjonowania, wieku oraz problematyki, z jaką boryka się pacjent.
Poznanie źródła problemu oraz diagnoza, wymagają dokładnego poznania osobowości i historii pacjenta. Szczegółowa diagnoza pozwala na dobranie odpowiedniego podejścia
terapeutycznego. Terapia psychodynamiczna ma swoje korzenie w psychoanalizie. Zakłada, że znaczna część życia psychicznego toczy się w nieświadomości, co oznacza, że pozostaje
poza naszą kontrolą. Nieświadome aspekty naszej psychiki wpływają na nasze życie wywołując cierpienie, brak zadowolenia oraz różnego rodzaju niepożądane objawy. Niestety
każdy z nas ma nieświadomy przymus powtarzania pewnego rodzaju schematów, które wpływają na nasze życie powodując w nim problemy. Terapia polega na uświadomieniu
sobie tych aspektów, a w konsekwencji prowadzi do polepszenia, jakości życia poprzez osłabienie niepożądanych objawów, a nawet doprowadzenie do ich całkowitego zniknięcia.
Praca z terapeutą może w znacznym stopniu pomóc w zwiększenia poczucia własnej wartości, a co za tym idzie polepszeniu relacji z innymi ludźmi, aktywizacji zawodowej oraz w
ogólnym poczuciu większego wpływu na własne życie.
Istotne jest to, aby człowiek we właściwym czasie zauważył, że potrzebuje pomocy psychologicznej. Najczęściej dzieje się tak, kiedy w naszym życiu pojawiają się zbyt silne
reakcje emocjonalne bez wyraźnej przyczyny lub np. stan ciągłej apatii, przygnębienie, brak poczucia sensu w życiu, a nawet myśli rezygnacyjne. Często bywa tak, że ludzie ukrywają
przed światem swój pogarszający się stan i nie mówią o złym samopoczuciu najbliższym. Nie należy tego lekceważyć. Rozmowa z psychologiem sprawi, że spojrzymy na nasze życie z
innej perspektywy. Czasem nie dostrzegamy możliwych rozwiązań naszego problemu.
Spotkanie z psychologiem jest właśnie po to, aby uzyskać inną perspektywę, poznać źródło problemu i ścieżkę jego rozwiązania.
Co istotne, kontaktu z psychologiem nie należy się obawiać. Lęk lub wstyd, które towarzyszą nam podczas pierwszego spotkania lub bezpośrednio po konsultacji są normalne. Najczęściej po omówieniu pierwszych obaw pacjenta i wyjaśnieniu przez terapeutę tego, co się z nim dzieje, na kolejnym spotkaniu poczujemy się bardziej komfortowo i będziemy mówić o swoich lękach i obawach z większym spokojem oraz swobodą. Rozmowa z terapeutą zazwyczaj daje pacjentowi poczucie bycia zrozumianym i zachęca do dalszego otwierania się na taką formę pracy.
Pierwszym krokiem, bowiem do pokonania lęków, depresji czy też nerwicy, jest właśnie dojście do ich źródła. To one, czasem lekceważone, bagatelizowane, mają destrukcyjny
wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, odbierając nam nie tylko radość życia, ale i satysfakcjonujący kontakt z otoczeniem.
Czasem wystarczy już jedna rozmowa, jedna konsultacja psychologiczna, która uświadomi nam możliwe źródło kłopotów i pomoże w podjęciu odpowiednich kroków prowadzących do
zmiany. Częściej jednak potrzebnych jest więcej regularnych spotkań, aby ustalić źródło problemu i doprowadzić do uzyskania trwałej zmiany, po to, aby problem nie powracał. Sesje
terapeutyczne odbywają się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.
Proces terapii wymaga czasu, ponieważ mechanizmy obronne, które działają i utrwalają się przez całe życie niełatwo zgłębić i zmienić. Psychoterapia jest wspólnym przedsięwzięciem,
dlatego istotne jest wyznaczenie możliwych do osiągnięcia celów terapeutycznych. Stąd tak ważny w procesie leczenia jest dialog, a także zaangażowanie ze strony terapeuty i pacjenta.
Psychoterapeuta pomaga odkryć odpowiedzi, które tak naprawdę już w nas tkwią. Zadając odpowiednie pytania, pomaga powiązać pewne fakty, uruchamia myślenie w określonych
kierunkach. Stara się szukać wspólnej drogi z każdym człowiekiem, który szuka u niego pomocy. Terapia pomaga w osiągnięciu dojrzałego sposobu funkcjonowania, w którym
pacjent realizuje swoje cele bez lęku przed oceną innych ludzi. W procesie tym ważna jest samoakceptacja i otwarcie na pracę z terapeutą, który w atmosferze zrozumienia będzie
starał się wskazywać miejsca wymagające czasem zmiany podejścia do siebie i otoczenia.
Aby proces terapii przebiegał w odpowiedni, zgodny z paradygmatem psychodynamicznym sposób terapeuta na konsultacjach zapoznaje pacjenta z zasadami psychoterapii i dopiero po zaakceptowaniu przez pacjenta zasad można rozpocząć leczenie. Oczywiście pacjent nawet po zaakceptowaniu zasad może w każdej chwili zrezygnować z dalszej terapii, ale na pewno warto omówić powody swojej decyzji z terapeutą.
Psychoterapia psychodynamiczna to jedna z najbardziej skutecznych form leczenia, która nie pacyfikuje problemu, a pozwala go zidentyfikować i zmienić dalsze funkcjonowanie tak, aby w przyszłości problem nie występował. To ogromna szansa na trwałą zmianę i rozwój w kierunku dojrzałego i satysfakcjonującego życia, na które każdy z nas zasługuje.
Zachęcam do kontaktu.
Sylwia Mania-Kubera