Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą, które trwa 50 minut. Liczba konsultacji zależy od problemu, z jakim zgłasza się pacjent (od 1 do 5 spotkań). Celem konsultacji psychologicznej jest zdiagnozowanie problemu i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza dla pacjenta. Pierwsze spotkanie/konsultacja nie jest
psychoterapią, a także nie zobowiązuje do jej rozpoczęcia. Daje jednak możliwość przyjrzenia się swoim trudnościom i podjęcia właściwej decyzji. Dopiero na podstawie kilku
konsultacji psychologicznych podejmowana jest wspólnie z pacjentem decyzja o podjęciu indywidualnej długoterminowej psychoterapii, ponieważ niezbędna jest odpowiednia wiedza
oraz pewność, że będzie ona w stanie pomóc pacjentowi w uzyskaniu pożądanych zmian w funkcjonowaniu oraz samopoczuciu. Konsultuję przede wszystkim osoby dorosłe.
Konsultuję też pary oraz starszą młodzież, która odczuwa trudności emocjonalne i zdecydowana jest na spotkanie z psychologiem. Jednak w takich przypadkach szczególnie
zachęcam do spotkania rodziców nastolatków, u których pojawiły się trudności lub objawy wymagające wsparcia psychologicznego. W swojej pracy wychodzę z założenia, że silny
rodzic to silne dziecko, więc staram się wspierać przede wszystkim rodziców w tym, aby dokonywali zmian w sobie, które pomogą jednocześnie dziecku. Konsultacja taka odbywa się
zarówno z rodzicami, jak i z nastolatkiem.
Jeżeli borykają się Państwo z takimi trudnościami jak: ·depresja, nerwica, różnego rodzaju lęki, smutek, trema, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, nieudane lub niesatysfakcjonujące relacje, problemy rodzicielskie, problemy seksualne, wypalenie zawodowe, nadmierny stres związany z pracą zawodową i potrzebują Państwo fachowej pomocy psychologa w ich rozpoznaniu oraz zwalczeniu, to zachęcam do pierwszego spotkania, które jednocześnie może być pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia trwałej zmiany i poprawy, jakości życia.