Terapia indywidualna

W życiu każdego człowieka pojawiają się problemy związane zarówno ze sferą osobistą jak i zawodową. Próba sprostania zadaniom, oraz oczekiwaniom ze strony innych bywa często
źródłem poważnego dyskomfortu. Nadmierne zaangażowanie w pracę może doprowadzić między innymi do powstania zespołu wypalenia zawodowego, a jej utrata do depresji. Życie
prywatne również przysparza wielu trudności: problemy rodzicielskie, problemy partnerskie, problemy seksualne. To tylko niektóre obszary, w których mogą się pojawić problemy, a
leczenie za pomocą psychoterapii może w znaczący sposób pomóc w ich przezwyciężeniu. Terapia indywidualna polega na regularnych, indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu ze stałą częstotliwością. Każda sesja trwa 50 minut. Celem indywidualnej terapii jest zmiana w zakresie zachowań, powtarzanych schematów myślenia, zredukowanie objawów czy poprawa, jakości życia. Długość trwania terapii jest indywidualna dla każdego pacjenta. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje psychologiczne, na których omawiane są powody podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. W trakcie konsultacji kwalifikującej pacjenta do terapii zostają określone; problematyka do pracy, cele terapii oraz zasady terapii, które tworzą ramę dla całego procesu leczenia.