Cennik

Konsultacja psychologiczna – 200 zł/50 minut

Pierwsze spotkanie z psychologiem, na którym omawiane są problemy pacjenta i podejmowana jest decyzja odnośnie dalszego postępowania. W niektórych życiowych sytuacjach wystarczy jedna konsultacja, jednak przy kwalifikacji do terapii potrzebnych jest więcej spotkań (od 3 do 5 konsultacji), ponieważ jedna konsultacja nie jest wystarczająca, aby postawić szczegółowe rozpoznanie.

Terapia indywidualna – 180 zł/ 50 minut

Terapia rozpoczyna się po kwalifikacji problematyki pacjenta do długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej, która ma miejsce w trakcie konsultacji psychologicznych. Czynnikiem warunkującym powodzenie terapii jest motywacja pacjenta do pracy terapeutycznej w formie dialogu, gotowość do zmiany oraz zaakceptowanie i przestrzeganie zasad terapii określonych w trakcie konsultacji.

Konsultacja par – 250 zł/ 50 minut

Pierwsze spotkanie z psychologiem, na którym omawia się przyczynę i strukturę problemu oraz pomaga znaleźć rozwiązanie korzystne dla obojga partnerów. W trakcie pierwszej konsultacji para uzyskuje wskazanie do dalszej terapii dla par lub np. sugestię, co do dalszej pracy, ale w formie odrębnych indywidualnych terapii u różnych terapeutów. Zadaniem psychoterapeuty jest pozostawanie neutralnym w stosunku do partnerów, dlatego nie należy obwiać się oceny czy orzekania o winie, którejkolwiek ze stron. Spotkanie z psychologiem jest po to, aby uzyskać inną perspektywę, poznać źródło problemów i metody ich rozwiązywania.


Terapia par – 200 zł/ 50 minut

Terapia rozpoczyna się po zakwalifikowaniu problematyki pary do wspólnej pracy terapeutycznej. Dzięki temu, że terapeuta nie jest bezpośrednio zaangażowany w konflikt i stara się pozostawać neutralny, daje partnerom możliwość spojrzenie na sytuację z odpowiedniego dystansu. W trakcie spotkań partnerzy nabywają umiejętności umożliwiające odpowiednią komunikację i lepsze radzenie sobie z konfliktami w przyszłości.

Jednorazowa konsultacja w celu wydania zaświadczenia psychologicznego – 200 zł

  • opinia psychologiczna – 200 zł

Wystawienie opinii psychologicznej polega na pisemnym przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego i problematyki pacjenta (np. opinia dla Sądu, Ubezpieczyciela,
ZUS itp.). W przypadku konieczności odbycia kilku konsultacji koszt każdej konsultacji zgodny jest z obowiązującym cennikiem.
Dla pacjentów w stałej terapii wydanie opinii jest bezpłatne.
Psychoterapia indywidualna zwykle odbywa się z częstotliwością jednego do dwóch spotkań tygodniowo i trwa 50 minut. Czas wizyty nie powinien ulec przedłużeniu z uwagi na komfort pacjentów oczekujących na umówioną konsultację lub sesję terapeutyczną. Podczas umawiania się na konsultację lub terapię nie jest wymagane okazywanie dokumentów tożsamości. W naszej pracy obowiązuje ochrona danych osobowych związana z tajemnicą zawodową, która zapewnia Państwu całkowitą dyskrecję. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Art. 14.

  1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób, 2) tak stanowią ustawy. Pełna wersja ustawy znajduje się tutaj: www.ptp.org.pl