O mnie

Sylwia Mania
Psycholog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny.

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na wrocławskim Uniwersytecie SWPS.  Ukończyłam również pełne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę w Centrum Rozwoju Psychologicznego we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 29, którego jestem też założycielką. Natomiast od 2011 roku dodatkowo konsultuję psychologicznie oraz prowadzę psychoterapię dla pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z rożnego rodzaju nerwicami, lękami, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, nieśmiałością i niską samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz w szeroko rozumianej psychoedukacji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez zgłębianie wiedzy na temat rozwoju teorii w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. Od początku swojej pracy systematycznie uczestniczę w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach naukowych, a swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji. Posiadam również wieloletnie doświadczenie managerskie poparte dyplomem specjalisty ds. zarządzania i marketingu uzyskanym w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, które zdobyłam kierując pracą zespołów marketingowych w kilku wrocławskich biurach projektowych. Obecnie zdobyte umiejętności oraz praktyczną wiedzę wykorzystuję również w swojej pracy na rzecz promocji Stowarzyszenia pomagającego dzieciom i osobom dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponadto w 2020 roku zostałam zaproszona przez Biuro Karier Uniwersytetu SWPS do Programu Mentoringowego, jako Mentor dla studentów psychologii zainteresowanych dalszym rozwojem edukacji i kariery w kierunku pracy w zawodzie psychoterapeuty.
Prowadzona przeze mnie psychoterapia oparta jest głównie na paradygmacie, psychodynamicznym, której celem jest między innymi nawiązanie długotrwałej relacji z pacjentem, ale też na indywidualnym, uważnym i zaangażowanym podejściu do każdego człowieka, który poszukuje pomocy w znalezieniu rozwiązania dla swoich problemów. W swojej pracy zawsze doceniam odwagę osób, które decydują się na ten niełatwy krok, jakim jest rozmowa z obcą osobą o swoim życiu i uczuciach. Dlatego staram się o pełną akceptacji i zrozumienia atmosferę spotkań, w trakcie, których będę mogła pokazać osobie konsultowanej, na czym polega problem i wspólnie wypracować zmianę podejścia do tego problemu lub jego rozwiązanie.