O terapii psychodynamicznej

Celem terapii psychodynamicznej jest leczenie depresji, różnego rodzaju lęków i nerwic oraz
innych dolegliwości natury psychologicznej, co w efekcie ma pomóc pacjentowi w
osiągnięciu równowagi, jaki i dobrostanu psychicznego. Terapia daje możliwość uzyskania
wglądu w źródło problemu i jego przepracowanie. W tej terapii każdy pacjent traktowany
jest indywidualnie, a proces terapeutyczny jest odpowiednio dostosowany do poziomu
funkcjonowania, wieku oraz problematyki, z jaką boryka się pacjent.
Poznanie źródła problemu oraz diagnoza, wymagają dokładnego poznania osobowości i
historii pacjenta. Szczegółowa diagnoza pozwala na dobranie odpowiedniego podejścia
terapeutycznego. Terapia psychodynamiczna ma swoje korzenie w psychoanalizie. Zakłada,
że znaczna część życia psychicznego toczy się w nieświadomości, co oznacza, że pozostaje
poza naszą kontrolą. Nieświadome aspekty naszej psychiki wpływają na nasze życie
wywołując cierpienie, brak zadowolenia oraz różnego rodzaju niepożądane objawy. Niestety
każdy z nas ma nieświadomy przymus powtarzania pewnego rodzaju schematów, które
wpływają na nasze życie powodując w nim problemy. Terapia polega na uświadomieniu
sobie tych aspektów, a w konsekwencji prowadzi do polepszenia, jakości życia poprzez

osłabieniu niepożądanych objawów, a nawet doprowadzenie do ich całkowitego zniknięcia.
Praca z terapeutą może w znacznym stopniu pomóc w zwiększenia poczucia własnej
wartości, a co za tym idzie polepszeniu relacji z innymi ludźmi, aktywizacji zawodowej oraz w
ogólnym poczuciu większego wpływu na własne życie.
Istotne jest to, aby człowiek we właściwym czasie zauważył, że potrzebuje pomocy
psychologicznej. Najczęściej dzieje się tak, kiedy w naszym życiu pojawiają się zbyt silne
reakcje emocjonalne bez wyraźnej przyczyny lub np. stan ciągłej apatii, przygnębienie, brak
poczucia sensu w życiu, a nawet myśli rezygnacyjne. Często bywa tak, że ludzie ukrywają
przed światem swój pogarszający się stan i nie mówią o złym samopoczuciu najbliższym. Nie
należy tego lekceważyć. Rozmowa z psychologiem sprawi, że spojrzymy na nasze życie z
innej perspektywy. Czasem nie dostrzegamy możliwych rozwiązań naszego problemu.
Spotkanie z psychologiem jest właśnie po to, aby uzyskać inną perspektywę, poznać źródło
problemu i ścieżkę jego rozwiązania.
Co istotne, kontaktu z psychologiem nie należy się obawiać. Lęk lub wstyd, które towarzyszą
nam podczas pierwszego spotkania lub bezpośrednio po konsultacji są normalne. Najczęściej
po omówieniu pierwszych obaw pacjenta i wyjaśnieniu przez terapeutę tego, co się z nim
dzieje, na kolejnym spotkaniu poczujemy się bardziej komfortowo i będziemy mówić o
swoich lękach i obawach z większym spokojem oraz swobodą. Rozmowa z terapeutą
zazwyczaj daje pacjentowi poczucie bycia zrozumianym i zachęca do dalszego otwierania się
na taką formę pracy.
Pierwszym krokiem, bowiem do pokonania lęków, depresji czy też nerwicy, jest właśnie
dojście do ich źródła. To one, czasem lekceważone, bagatelizowane, mają destrukcyjny
wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, odbierając nam nie tylko radość życia, ale i
satysfakcjonujący kontakt z otoczeniem.
Czasem wystarczy już jedna rozmowa, jedna konsultacja psychologiczna, która uświadomi
nam możliwe źródło kłopotów i pomoże w podjęciu odpowiednich kroków prowadzących do
zmiany. Częściej jednak potrzebnych jest więcej regularnych spotkań, aby ustalić źródło
problemu i doprowadzić do uzyskania trwałej zmiany, po to, aby problem nie powracał. Sesje
terapeutyczne odbywają się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.
Proces terapii wymaga czasu, ponieważ mechanizmy obronne, które działają i utrwalają się
przez całe życie niełatwo zgłębić i zmienić. Psychoterapia jest wspólnym przedsięwzięciem,
dlatego istotne jest wyznaczenie możliwych do osiągnięcia celów terapeutycznych. Stąd tak
ważny w procesie leczenia jest dialog, a także zaangażowanie ze strony terapeuty i pacjenta.
Psychoterapeuta pomaga odkryć odpowiedzi, które tak naprawdę już w nas tkwią. Zadając
odpowiednie pytania, pomaga powiązać pewne fakty, uruchamia myślenie w określonych
kierunkach. Stara się szukać wspólnej drogi z każdym człowiekiem, który szuka u niego
pomocy. Terapia pomaga w osiągnięciu dojrzałego sposobu funkcjonowania, w którym
pacjent realizuje swoje cele bez lęku przed oceną innych ludzi. W procesie tym ważna jest
samoakceptacja i otwarcie na pracę z terapeutą, który w atmosferze zrozumienia będzie
starał się wskazywać miejsca wymagające czasem zmiany podejścia do siebie i otoczenia.
Aby proces terapii przebiegał w odpowiedni, zgodny z paradygmatem psychodynamicznym
sposób terapeuta na konsultacjach zapoznaje pacjenta z zasadami psychoterapii i dopiero po

zaakceptowaniu przez pacjenta zasad można rozpocząć leczenie. Oczywiście pacjent nawet
po zaakceptowaniu zasad może w każdej chwili zrezygnować z dalszej terapii, ale na pewno
warto omówić powody swojej decyzji z terapeutą.
Psychoterapia psychodynamiczna to jedna z najbardziej skutecznych form leczenia, która nie
pacyfikuje problemu, a pozwala go zidentyfikować i zmienić dalsze funkcjonowanie tak, aby
w przyszłości problem nie występował. To ogromna szansa na trwałą zmianę i rozwój w
kierunku dojrzałego i satysfakcjonującego życia, na które każdy z nas zasługuje.
Zachęcam do kontaktu.
Sylwia Mania-Kubera