O mnie

Sylwia Mania
Psycholog kliniczny, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny
Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na wrocławskim Uniwersytecie
SWPS.  Ukończyłam również pełne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 4-letnie szkolenie w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia
psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę w Centrum Rozwoju Psychologicznego we
Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 29, którego jestem też założycielką. Natomiast od 2011 roku
dodatkowo konsultuję psychologicznie oraz prowadzę psychoterapię dla pacjentów Poradni
Zdrowia Psychicznego w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”. Specjalizuję się
w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy
z osobami borykającymi się z rożnego rodzaju nerwicami, lękami, depresją, zaburzeniami
emocjonalnymi i psychicznymi, nieśmiałością i niską samooceną, mającymi trudności w
nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz w szeroko rozumianej psychoedukacji.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez zgłębianie wiedzy na temat rozwoju teorii w
nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym. Od początku swojej pracy
systematycznie uczestniczę w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach naukowych, a
swoją pracę z pacjentami poddaję regularnej superwizji. Posiadam również wieloletnie
doświadczenie managerskie poparte dyplomem specjalisty ds. zarządzania i marketingu
uzyskanym w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, które zdobyłam
kierując pracą zespołów marketingowych w kilku wrocławskich biurach projektowych.
Obecnie zdobyte umiejętności oraz praktyczną wiedzę wykorzystuję również w swojej pracy
na rzecz promocji Stowarzyszenia pomagającego dzieciom i osobom dorosłym z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami. Ponadto w 2020 roku zostałam zaproszona przez Biuro
Karier Uniwersytetu SWPS do Programu Mentoringowego, jako Mentor dla studentów

psychologii zainteresowanych dalszym rozwojem edukacji i kariery w kierunku pracy w
zawodzie psychoterapeuty.
Prowadzona przeze mnie psychoterapia oparta jest głównie na paradygmacie,
psychodynamicznym, której celem jest między innymi nawiązanie długotrwałej relacji z
pacjentem, ale też na indywidualnym, uważnym i zaangażowanym podejściu do każdego
człowieka, który poszukuje pomocy w znalezieniu rozwiązania dla swoich problemów. W
swojej pracy zawsze doceniam odwagę osób, które decydują się na ten niełatwy krok, jakim
jest rozmowa z obcą osobą o swoim życiu i uczuciach. Dlatego staram się o pełną akceptacji i
zrozumienia atmosferę spotkań, w trakcie, których będę mogła pokazać osobie
konsultowanej, na czym polega problem i wspólnie wypracować zmianę podejścia do tego
problemu lub jego rozwiązanie.